Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện EaKar tổ chức Hội nghị trực tuyến, đánh giá kết quả hoạt động quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2022

Cập nhật lúc: 21:36 23/04/2022

Ban đại diện Hội đồng Quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện EaKar vừa tổ chức Hội nghị  trực tuyến, đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên của Ban đại diện huyện; tại các điểm cầu của 16 xã, thị trấn  trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị 

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Trong quý I năm 2022, NHCSXH huyện Eakar đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội và sự điều hành của NHCSXH cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa tích cực triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, giải ngân các chương trình tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn. Tính đến 31/03/2022 ngân hàng đã giải ngân cho vay được là 511.462 triệu đồng, tăng 30.800 triệu đồng so với đầu năm; doanh số cho vay đạt 43.770 triệu đồng, trong đó hộ đồng bào DTTS  được vay là 15.147 triệu đồng, tăng 10.303 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ đạt 33.930 triệu đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 490.472 triệu đồng, tăng 9.840 triệu đồng so với đầu năm, đạt 95,9% kế hoạch, 100% xã, thị trấn có chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xếp loại tốt; số tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 3.038 triệu đồng và hộ vay trích trả gốc đến hạn 2.853 triệu đồng ... Bên cạnh đó, công tác phối hợp xử lý nợ xấu được thực hiện thường xuyên, Hội đoàn thể nhận ủy thác đã đôn đốc thu hồi gần 45 triệu đồng nợ quá hạn và nợ khoanh 750 triệu đồng.

Đ/c Nguyễn Minh Chuyền - Phó CT.UBND huyện EaKar phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đề ra một số chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong quý II đó là : Phấn đấu hoàn thành cơ bản chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng, huy động vốn; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát từ xa để khắc phục, hạn chế những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tích cực và chủ động rà soát 100% các khoản nợ đến hạn để đánh giá, phân loại từ đó có giải pháp đôn đốc thu hồi, xử lý phù hợp đúng quy định; nâng tỷ lệ số tổ viên gửi tiền thường xuyên hàng tháng đạt 80%; tập trung cho vay, giải ngân đạt 100% kế hoạch giao năm 2022;  phấn đấu 100% xã giữ vững chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xếp loại tốt; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện các chính sách tín dụng của Nhà nước; tổ chức đối chiếu nợ ngay trong những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/5/2022 ./.

                                                                           

H’Ngoan Niê