Ban chỉ đạo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk làm việc với Huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 16:37 22/03/2019

Ban chỉ đạo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk làm việc với Huyện Ea Kar

 

Sáng ngày 23/03/2019, Ban chỉ đạo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII làm việc với huyện Ea Kar để phối hợp tuyên truyền Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII (2018-2019); phối hợp tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng một số mô hình về cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện.

Về phía Ban chỉ đạo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk có ông Vương Hữu Nhi, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội thi, Chủ tịch liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, làm trưởng đoàn và lãnh đạo Sở Khoa học công nghệ tỉnh, liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh…

Tiếp và làm việc với Ban chỉ đạo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh có Ông: Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, các đơn vị  liên quan trên địa bàn huyện.

 

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại huyện Ea Kar

Tại buổi làm việc, ông Vương Hữu Nhi đề nghị UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đăng ký các ý tưởng hay, mô hình sáng tạo, lựa chọn những sản phẩm tham dự hội thi có chất lượng và mang lại hiệu quả để tham dự tại Hội thi; đồng thời thường xuyên thông tin cho Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật biết, nắm bắt và để có hướng dẫn cụ thể về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Ea Kar.

Trong quá trình làm việc với đoàn, ông Lê Ngọc Anh, PCT UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị tham mưu thành lập Ban tuyên truyền của huyện để triển khai thực hiện Hội thi; tham mưu UBND huyện ban hành văn bản cho UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đoàn thể phối hợp tuyên truyền triển khai đến người dân biết đăng ký tham gia; đồng thời tham mưu những khó khăn vướng mắc trong triển khai các đề tài khoa học công nghệ trên địa bàn huyện gửi Sở Khoa học công nghệ hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện./.

 

T/h: Hoàng Thị Hồng Chinh (VP.HĐND &UBND huyện)