Ủy ban kiểm tra

Cập nhật lúc: 14:12 23/04/2018

1.Ông: Trần Ngọc Chương

 • Chức vụ: UVBTV, Chủ nhiệm UBKT
 • Điện thoại di động: 0916.656047
 • Điện thoại cơ quan:0262.3625794
 • Email:

2.Ông: Nguyễn Hải Bình

 • Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT
 • Điện thoại di động: 0914.093094
 • Điện thoại cơ quan:0262.3625792
 • Email:

3. Bà: Phan Thị Lan

 • Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT
 • Điện thoại di động: 
 • Điện thoại cơ quan
 • Email: