Thường vụ Huyện ủy

Cập nhật lúc: 00:00 23/04/2018

1.   Đồng chí: Y Nhuân Byă - TUV, Bí thư Huyện ủy
2.   Đồng chí: Vương Tấn Thành - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy
3.   Đồng chí: Trần Đức Lương - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
4.   Đồng chí: Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
5.   Đồng chí: Y Khuyết Niê - UVBTV, Bí Thư Đảng ủy TT Ea Kar
6.   Đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo
7.   Đồng chí: Trịnh Ngọc Chung - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức
8.   Đồng chí: Trần Ngọc Chương - UVBTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra
9.   Đồng chí: H' Nan Byă - UVBTV, Trưởng Ban đan vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện 
10. Đồng chí: Lê Quảng Dương - UVBTV, Bí Thư Đảng ủy Cư Elang
11. Đồng chí: Lê Văn Hồng - UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc TTBDCT
12Đồng chí: Kpă Y Nghĩa - UVBTV, Thượng tá - Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự
13. Đồng chí: Nguyễn Văn Dân - UVBTV, Thượng tá - Trưởng Công an huyện