Quy định số 07 ngày 30/11/2021 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar, V/v tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh gửi đến huyện ủy

Cập nhật lúc: 15:53 06/12/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 07%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20xu%20ly%20don%20thu%20gui%20den%20Huyen%20uy.pdf Tải về
Quy định số 07 ngày 30/11/2021 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar, V/v tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh gửi đến huyện ủy