Thứ tư , Ngày 29 Tháng 06 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 50

Hôm nay: 2,613

Hôm qua: 3,077

Tất cả: 4,005,504

Công văn số 388-CV/HU ngày 06/01/2022 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar, về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Công văn số 388-CV/HU ngày 06/01/2022 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar, về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

KH 41, ngày 29/12/2021 của BTV huyện ủy Ea Kar, về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định, Kế hoạch và hướng dẫn của TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

KH 41, ngày 29/12/2021 của BTV huyện ủy Ea Kar, về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định, Kế hoạch và hướng dẫn của TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kế hoạch số 40 ngày 29/12/2021 của huyện ủy Ea Kar về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng bộ xã, yhij trấn

Kế hoạch số 40 ngày 29/12/2021 của huyện ủy Ea Kar về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng bộ xã, yhij trấn

Một số văn bản về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

Một số văn bản về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

Quy định số 07 ngày 30/11/2021 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar, V/v tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh gửi đến huyện ủy

Quy định số 07 ngày 30/11/2021 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar, V/v tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh gửi đến huyện ủy

Chương trình hành động số 12, ngày 25/11/2021 của huyện ủy Ea Kar, về thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình hành động số 12, ngày 25/11/2021 của huyện ủy Ea Kar, về thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình số 11, ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ H.Ea Kar, về thực hiện NQ số 06, ngày 28/07/2021 của BTV tỉnh ủy Đắk Lắk, về "Lãnh đạo XD&PT H.Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025"

Chương trình số 11, ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ H.Ea Kar, về thực hiện NQ số 06, ngày 28/07/2021 của BTV tỉnh ủy Đắk Lắk, về "Lãnh đạo XD&PT H.Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025"

Quyết đinh của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xaay dựng huyện Ea Kar trở thành thị xã

Quyết đinh của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xaay dựng huyện Ea Kar trở thành thị xã

Công văn số 66/CV/BTGHU, ngày 10/11/2021 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"

Công văn số 66/CV/BTGHU, ngày 10/11/2021 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phong, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"

Công văn số 67, ngày 08/11/2021 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, V/v đẩy mạnh tuyên truyền 81 ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2021)

Công văn số 67, ngày 08/11/2021 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, V/v đẩy mạnh tuyên truyền 81 ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2021)

Công văn số 320/CV-HU, ngày 01/11/2021 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 320/CV-HU, ngày 01/11/2021 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 317 ngày 26/10/2021 của Huyện ủy Ea Kar, về đôn đốc thực hiện Công văn số 289 ngày 22/9/2021 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar

Công văn số 317 ngày 26/10/2021 của Huyện ủy Ea Kar, về đôn đốc thực hiện Công văn số 289 ngày 22/9/2021 của Ban thường vụ huyện ủy Ea Kar

Chỉ thị của Ban thường vụ huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản HCM các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027

Chỉ thị của Ban thường vụ huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản HCM các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027

Công văn số 62 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Công văn số 62 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Công văn số 55 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, nhiệm kỳ (2021 - 2026)

Công văn số 55 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, nhiệm kỳ (2021 - 2026)
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH