Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 31/01/2024

Huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu gia giai đoạn 2021 – 2023

Sáng 26/1, Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hà,  huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn (2021 – 2023). Dự với hội nghị có đồng chí Y Nhuân Byă – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

DSC04285Đồng chí Vũ Như Anh - Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện thông qua chương trình Hội nghị

DSC04288Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị

DSC04286Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, huyện Ea Kar đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn, vùng đồng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn được ngân sách nhà nước cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc giai đoạn (2021 – 2023) là 249.5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 112,3 tỷ đồng,  nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 124,5 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững là 12,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn phân bổ trên huyện Ea Kar đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho các phòng, ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hàng năm, theo từng giai đoạn. Về xây dựng Nông thôn mới tập trung ưu tiên xây dựng với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Tính đến cuối năm 2023, tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt toàn huyện là 237 tiêu chí, bình quân đạt 16,93 tiêu chí/xã. Đến nay có 07 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Về chương trình MTQG phát triên kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023, được bố trí phân bổ nguồn vốn theo từng giai đoạn cho địa phương có thôn, buôn khó khăn để thực hiện 10 dự án, tiểu dự án kết quả: trong 2 năm 2022, 2023 các phòng ban, ngành, địa phương giải ngân được trên 107 tỷ đồng đạt 87,6% tổng nguồn vốn được nhà nước phân bổ trong giai đoạn. Trong đó chủ yếu tập trung nguồn vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt…Tuy nhiên việc triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc đó là: các văn bản hướng dẫn để thực hiện chương trình chưa đầy đủ, chưa cụ thể còn chung chung, công tác tập huấn cho cán bộ thực hiện dự án chưa kịp thời, đối tượng để triển khai thực hiện dự án còn hạn chế nên nguồn vốn phân bổ cho các dự án, tiểu dự án giải không thể giải ngân và giải ngân còn chậm tiến độ…

DSC04302Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

DSC04300Đ/c Lê Đình Chiến - PCT.UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2023

DSC04298Đ/c Nguyễn Minh Chuyền - PCT. UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023

Tại Hội nghị sau khi nghe các cơ quan chức năng báo cáo về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 -2023 và báo cáo tham luận của một số xã thực hiện các dự án, tiểu dự án. Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đã biểu dương ghi nhận một số kết quả đạt được qua hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh  tế vùng đồng bào dân tộc và miền núi, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2023 và chương trinhg xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn vốn đã triển khai thực hiện, đồng thời có kế hoạch, phương án cụ thể, huy động nguồn lực, tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

DSC04303Đ/c Y Nhuân Byă - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c Nguyễn Văn Hà - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình MTQG

DSC04305Đ/c H'Nan Byă - Chủ tịch UBMTTQVN huyện và Đ/c Lê Đình Chiến, Nguyễn Minh Chuyền - PCT.UBND huyện Trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng cho 10 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn (2021 – 2023)./.

Nguồn Tin:
Xuân Tạo
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang