THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Cập nhật lúc: 00:00 17/08/2014

1. Ông: Y Nhuân Byă

  • ​- Chức vụ: Chủ tịch thường trực HĐND
  • - Điện thoại cơ quan:
  • - Điện thoại di động: 0905 375 692
  • - Email: byaynhuan@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Thanh bình

  • - ​Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
  • - Điện thoại cơ quan:
  • - Điện thoại di động: 0946 756 979
  • - Email: binhnt@eakar.daklak.gov.vn