Hội Cựu chiến binh

Cập nhật lúc: 08:50 24/10/2018

1. Ông: Hoàng Ngọc Châu

  • ​​Chức vụ: Chủ tịch hội
  • Điện thoại DĐ: 0914.093857
  • Email: hoangchau1956@gmail.com

 

2. Ông: Nguyễn Văn Ba

  • Chức vụ: Phó chủ tịch hội
  • Điện thoại: 0905.751.153
  • Email:hoiccbhuyeneakar@gmail.com

 

3. Ông: Nguyễn Ngọc Quyến

  • Chức vụ: Phó chủ tịch hội
  • Điện thoại: 01652812113
  • Email:hoiccbhuyeneakar@gmail.com

​​​​