Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 08 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 43

Hôm nay: 4,238

Hôm qua: 3,439

Tất cả: 4,383,351

Xã Cư Huê đón nhận danh hiệu nông thôn mới

Xã Cư Huê đón nhận danh hiệu nông thôn mới

Người dân xã Cư Huê hiến đất, công trình trên đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Người dân xã Cư Huê hiến đất, công trình trên đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Xã EaKmút: Người dân hiến đất, công trình trên đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Xã EaKmút: Người dân hiến đất, công trình trên đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Hội thảo đánh kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo đánh kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Xã hội hóa mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã Ea Sar

Xã hội hóa mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã Ea Sar

Chi hội phụ nữ Thôn 1, xã Ea Sar tổ chức dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa đoạn đường phụ nữ tự quản.

Chi hội phụ nữ Thôn 1, xã Ea Sar tổ chức dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa đoạn đường phụ nữ tự quản.

Hội liên hiệp Phụ nữ xã Cư Prông tổ chức ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”

Hội liên hiệp Phụ nữ xã Cư Prông tổ chức ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”

UBND huyện làm việc với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

UBND huyện làm việc với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

CA xã Cư Huê đã vận động tuyên truyền bà con nhân dân tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

CA xã Cư Huê đã vận động tuyên truyền bà con nhân dân tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức điều tra xã hội học với chủ đề “Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”.

Tổ chức điều tra xã hội học với chủ đề “Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”.

Hội LHPN xã Ea Kmut tổ chức ra quân dọn vệ sinh và chăm sóc con đường hoa trên địa bàn

Hội LHPN xã Ea Kmut tổ chức ra quân dọn vệ sinh và chăm sóc con đường hoa trên địa bàn
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH