Đoàn cơ sở thị trấn EaKar tổ chức lớp học cảm tình đoàn năm 2022

Cập nhật lúc: 09:53 09/05/2022

Đoàn cơ sở thị trấn Ea Kar vừa  đã tổ chức lớp học cảm tình đoàn cho 111 đội viện ưu tú của Liên đội trường THCS Chu Văn An – thị trấn EaKar . 

Quang cảnh lớp học cảm tình đoàn 

Trong thời gian học tập các em sẽ được nghiên cứu 4 bài lý luận chính trị gồmChủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và tìm hiểu về  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  Thông qua lớp cảm tình đoàn  giúp các em học sinh, đoàn viên ưu tú nắm  bắt được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng.  Từ đó thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

 

 Các em học sinh ưu tú của 2 trường tham gia học lớp cảm tình đoàn 

Theo kế hoạch trong năm 2022 đoàn cơ sở thị trấn EaKar sẽ tổ chức 4 lớp học cảm tình đoàn cho 270 học sinh ưu tú ở 2 Trường THCS Chu Văn An và Trường THCS Nguyễn Khuyến – thị trấn EaKar. Dự kiến nhân kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác 19/05 sắp tới Đoàn cơ sở thị trấn EaKar sẽ  tổ chức kết nạp cho 270 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng  ngũ của Đoàn TN CSHCM./.                                                                                    

H’Ngoan Niê