9. Xã Ea Sar

Cập nhật lúc: 00:00 29/08/2014

  1. Ông Lê Hồng An - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
  3. Ông Hoàng Đình Hưng - Chủ tịch HĐND