8. Xã Ea Đar

Cập nhật lúc: 00:00 29/08/2014

  1. Ông Nguyễn Thanh Huấn - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông Phạm Công Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
  3. Ông Y Na Mlô - Chủ tịch HĐND