6. Xã Cư Huê

Cập nhật lúc: 00:00 29/08/2014

  1. Ông Phạm Huy Nhường - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông  Nguyễn Bá Ngự - Chủ tịch UBND
  3. Ông Y Klut Mlô - Chủ tịch HĐND