3. Xã Cư Ni

Cập nhật lúc: 00:00 29/08/2014

  1. Ông Phạm Ngọc Dẫn - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông Phạm Duy Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
  3. Ông Nguyễn Ngọc Triển - Chủ tịch HĐND