2. Thị trấn Ea Knốp

Cập nhật lúc: 00:00 30/08/2014

  1. Ông Trần Giang Thi - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông Lê Quảng Dương - Chủ tịch UBND
  3. Ông Nguyễn Thanh Hưng - Chủ tịch HĐND