1.Thị trấn Ea Kar

Cập nhật lúc: 00:00 20/04/2018

1.Ông : Bùi Duy Hiếu

 • ​ Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
 • Điện thoại
 • E Mail:

2.Ông: Vương Khả Giáo

 • ​Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân
 • Điện thoại
 • E Mail:

3. Ông: Nguyễn Thanh Bình

 •  Chức vụ: Chủ tịch UBND
 • Điện thoại
 • E Mail:binhnt@eakar.daklak,gov.vn

4. Ông: Bùi Văn Bình

 • Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
 • Điện thoại
 • E Mail:binhbv@eakar.daklak,gov.vn

5. Ông:Trần Duy Khang

 •  Chức vụ: Chủ tịch UBND
 • Điện thoại
 • E Mail:khangtd@eakar.daklak,gov.vn