15. Xã Cư Prông

Cập nhật lúc: 00:00 29/08/2014

  1. Ông Nhữ Ngọc Tuyến - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông Tô Văn Tân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
  3. Lương Thị Thủy - Chủ tịch HĐND