12. Xã Ea Pal

Cập nhật lúc: 00:00 29/08/2014

  1. Ông Trần Đình Thảo - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông Nguyễn Cảnh Toán - Chủ tịch UBND
  3. Ông Nguyễn Văn Lệ - Chủ tịch HĐND