11. Xã Ea Tih

Cập nhật lúc: 00:00 29/08/2014

  1. Ông Y Khuyết Niê - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông Phạm Đình Văn - Chủ tịch UBND
  3. Ông Vũ Xuân Tới - Chủ tịch HĐND