10.Xã Ea Sô

Cập nhật lúc: 00:00 29/08/2014

  1. Ông Vũ Ngọc Quỳnh - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông Nguyễn Thế Thủy - Chủ tịch UBND
  3. Ông Phạm Thị Kim Thoa - Chủ tịch HĐND