Thông báo đấu giá Tài sản: gồm 09 thửa đất tại thôn 12 -xã Ea Ô, huyện Ea Kar.

Cập nhật lúc: 08:51 15/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 172TB-GLOBAL%20AC.pdf Tải về
Thông báo đấu giá Tài sản: gồm 09 thửa đất tại thôn 12 -xã Ea Ô, huyện Ea Kar.