Công văn số 67, ngày 08/11/2021 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, V/v đẩy mạnh tuyên truyền 81 ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2021)

Cập nhật lúc: 10:58 11/11/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • cvbtg-tt-ky-nien-ngay-tl-dang-bo-tinh-daklak.pdf Tải về

Công văn số 67, ngày 08/11/2021 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, V/v đẩy mạnh tuyên truyền 81 ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2021)