Công văn số 66/CV/BTGHU, ngày 10/11/2021 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"

Cập nhật lúc: 11:04 11/11/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • cvbtg-tt-cuoc-thi-chong-dich-covid-19.pdf Tải về

Công văn số 66/CV/BTGHU, ngày 10/11/2021 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phong, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"