Công văn số 62 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật lúc: 16:18 12/10/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • CVBTG%20tuyen%20truyen%20chinh%20sach%20BHXH%2C%20BHYT%2C%20BHTN.pdf Tải về
Công văn số 62 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp