Kế hoạch số 40 ngày 29/12/2021 của huyện ủy Ea Kar về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng bộ xã, yhij trấn

Cập nhật lúc: 09:00 31/12/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 40%20KH%20nghien%20cuu%20bien%20doan%20lich%20su%20DB%20xa%20tt.pdf Tải về
Kế hoạch số 40 ngày 29/12/2021 của huyện ủy Ea Kar về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng bộ xã, yhij trấn