Chương trình số 11, ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ H.Ea Kar, về thực hiện NQ số 06, ngày 28/07/2021 của BTV tỉnh ủy Đắk Lắk, về "Lãnh đạo XD&PT H.Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025"

Cập nhật lúc: 16:10 29/11/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 11%20CTr%20thuc%20hien%20NQ06%20cua%20BTVTU(1).pdf Tải về
Chương trình số 11, ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ H.Ea Kar, về thực hiện NQ số 06, ngày 28/07/2021 của BTV tỉnh ủy Đắk Lắk, về "Lãnh đạo XD&PT H.Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025"