Chương trình hành động số 12, ngày 25/11/2021 của huyện ủy Ea Kar, về thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật lúc: 16:16 29/11/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 12%20CTr%20thuc%20hien%20NQDH%20lan%20thu%20XIII%20cua%20Dang.pdf Tải về
Chương trình hành động số 12, ngày 25/11/2021 của huyện ủy Ea Kar, về thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng