UBND huyện Ea Kar làm việc với xã Ea Đar về xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật lúc: 21:43 11/04/2019

 

UBND huyện Ea Kar làm việc với xã Ea Đar về xây dựng Nông thôn mới

 

Ngày 11/4/2019, UBND huyện Ea Kar có buổi làm việc với UBND xã Ea Đar để đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2019. Tham gia buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ  xã và các bộ phận chuyên môn của xã Ea Đar có ông: Lê Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện; các phòng, ban ngành của huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

 

Ông: Lê Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar chủ trì buổi làm việc với UBND xã Ea Đar

Đến hết tháng 3/2019, xã Ea Đar đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới; 3 tiêu chí chưa đạt đó là: tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh.

Ông: Nguyễn Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Ea Đar báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND xã, đến nay đã thực hiện được 55% tuyến đường liên xã; nhựa hóa, bê tông hóa được 60% đường trục thôn, buôn; đảm bảo đường trục chính nội đồng vận chuyển hàng hóa thuận lợi đạt 100% và hiện đang triển khai thi công tuyến đường liên xã cây xăng Đoàn ấp đi xã Cư Ni với 2,8 km, kinh phí 6,6 tỷ đồng; nhà văn hóa xã (Hội trường UBND xã đảm bảo sức chứa 200 người, cơ sở vật chất tương đối đảm bảo tạo điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương; công tác giáo dục, quốc phòng an ninh luôn được quan tâm và duy trì nghiêm nhiệm vụ, đảm bảo đúng theo quy định; địa bàn xã có ưu thế cho việc phát triển kinh tế xã hội, do có cụm công nghiệp Ea Đar đang đi vào hoạt động; nguồn lực lao động dồi dào đáp ứng yêu cầu cho ngành kinh tế phát triển; công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng và tăng cường…

 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tham gia tại buổi làm việc của các cơ quan đơn vị, ông: Lê Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo UBND xã Ea Đar trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới ở địa phương. Đối với các tiêu chí chưa đạt, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng; Giáo dục và Đào tạo; Công an huyện xác định nội dung cần thực hiện để hướng dẫn, hỗ trợ xã Ea Đar triển khai thực hiện, báo cáo UBND huyện những nhiệm vụ vượt thẩm quyền để chỉ đạo. Giao các cơ quan đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tăng cường bám sát cơ sở, hỗ trợ xã Ea Đar để khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Giao UBND xã Ea Đar tổ chức họp dân để tuyên truyền nhằm mục đích tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân tham gia, phấn đấu năm 2019 xã Ea Đar về đích nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)