Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình “ Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019.

Cập nhật lúc: 21:21 26/09/2019

Sáng ngày 24/09/2019, Trung tâm Y tế huyện Eakar tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình “ Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019.

 Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có  ông Lê Ngọc Anh - PCT UBND huyện EaKar,  Đại diện một số cơ quan ban ngành của huyện, Trạm trưởng Trạm Y tế và cán bộ phụ trách chương trình các xã - thị trấn  trên địa bàn huyện. 

 Đại biểu tham dự tại Hội nghị và một số cơ quan ban ngành, đoàn thể của huyện

Theo báo báo năm 2018, Chương trình đã được triển khai tại 2 xã : xã Cư Huê và Ea Păl; với 472 hộ gia đình  là hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó 212 hộ gia dình xây nhà tiêu tư chương trình vệ sinh tự xây.Trong năm 2019 huyện EaKar đăng ký triển khai chương trình vệ sinh toàn xã cho 3xã đó là : xã Cư Jang, Cư Ni và xã Ea Tyh.  Theo đó Số nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới và cải tạo 414 cái. Từ hỗ trợ của chương trình, nhận thức của người dân 3 xã về vệ sinh gia đình, công cộng được nâng lên; nhiều hộ đã chủ động áp dụng triển khai thực hiện tại gia đình, nâng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh của xã Cư Jang  đạt 53,8 %; xã  Cư N đạt 58,8%; xã EaTyh đạt 68,5% ; 3 xã đều có nguồn nước; nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% có điểm rửa tay bằng xà phòng ở các trạm y tế, trường học ...

Phát biểu tại Hội nghị ông Lê Ngọc Anh -  PCT.UBND huyện EaKar đã nêu lên những vấn đề cần được  đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tại các xã còn lại trong năm 2019

Tại hội nghị, các xã - thị trấn thực hiện đã cùng thảo luận, nêu những thuận lợi cũng như khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình như: Nhận thức của người dân còn hạn chế  trong việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; một bộ phận người dân còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; hành vi, thói quen sử dụng nhà tiêu, rửa tay bằng xà phòng chưa phổ biến… Đây là những vấn đề cần được  đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tại các xã còn lại trong năm 2019,  đẩy nhanh việc hoàn thành tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương. Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân ./.

 

 H’Ngoan Niê