Lễ phát động triển khai xây dựng mô hình chỉ đạo điểm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" năm 2018

Cập nhật lúc: 16:43 02/11/2018

Sáng ngày 2/11/2018, tại thôn 3 xã Cư Prông, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện EaKar đã tổ chức Lễ phát động triển khai xây dựng mô hình chỉ đạo điểm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" năm 2018. Dự lễ phát động có đồng chí Trần Đức Lương - Phó Bí thư huyện ủy. Đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM và lãnh đạo một số phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện. Dự lễ phát động còn có đại diện Đảng ủy, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Cư Prông.

Các vị đại biểu tham dự Lễ phát động

Thôn 3 xã Cư Prông hiện có 119 hộ với 590 nhân khẩu. Trong đó, đại đa số người dân là bà con dân tộc Nùng ở các tỉnh phía Bắc di cư vào làm ăn phát triển kinh tế. Đời sống của người dân trong thôn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay thôn 3 xã Cư Prông đã đạt được 12/19 tiêu chí.  

Đại diện người dân thôn 3, xã Cư Prông phát biểu ý kiến tại buổi lễ

Tại buổi lễ phát động, các đại biểu và người dân trong thôn đã đóng góp các ý kiến về các giải pháp để duy trì những tiêu chí về xây dựng NTM mà thôn đã đạt được. Đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để chi bộ, ban tự quản và nhân dân trong thôn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, tập trung thực hiện các tiêu chí như: Giao thông, Điện, Hộ nghèo, Thu nhập, Môi trường, Nhà ở...

Đại diện Ủy Ban MTTQ huyện EaKar và Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Cư Prông chứng kiến lễ ký kết

Trên cơ sở phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện EaKar đã ký cam kết hưởng ứng thi đua với Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành của xã Cư Prông và Chi bộ, ban tự quản, các ban ngành đoàn thể của thôn 3 xã Cư Prông. Thông qua chương trình ký kết đã thể hiện sự đoàn kết với tinh thần quyết tâm cao nhất của Nhân dân thôn 3 nói riêng và nhân dân các dân tộc của xã Cư Prông nói chung, trong việc thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong thời gian đến./.

Phạm Thao.