Huyện EaKar đẩy mạnh Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chương trình Xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật lúc: 00:00 10/12/2014

Trong những năm qua phong trào này đã được Cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Eakar đã hưởng ứng tích cực và đạt được những kết quả đáng phấn khởi, đời sống kinh tế, văn hóa của người dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Theo số liệu thống kê của UBMTTQVN huyện, tính đến nay huyện Eakar đã có 4/16 xã, thị trấn  văn hóa, 171/238 thôn, buôn, tổ dân phố và 130/150 cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 113% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hình hội diễn NTQC các cơ quan văn hóa lần thứ 2 – năm 2014

Đi đôi với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng được cán bộ và nhân dân ở các địa phương, hưởng ứng tích cực và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Kết quả trong hơn 3 năm qua các xã trên địa bàn huyện đã huy động làm mới, sửa chữa, nâng cấp được trên 2000 km đường giao thông nông thôn liên xã, liên thôn, xóm, trên 200 công trình thủy lợi, cầu cống, tường rào, nhà văn hóa thôn, buôn, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, với tổng trị giá trên 200 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp được trên 50 tỷ đồng. 

Một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới ở huyện EaKar

Ngoài ra còn có hàng trăm hộ dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất, hoa màu tài sản trên đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, hội trường thôn, buôn, góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn  2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2030 ./.

 

Tin và ảnh: Xuân Tạo