Huyện Ea Kar khởi sắc qua hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc: 00:00 27/06/2016

Thời điểm bắt đầu triển khai Chương trình MTQGXDNTM, không ít người dân ở các địa phương còn mang tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Nắm bắt được thực tế này, cấp ủy, chính quyền huyện Ea Kar đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, thôn, buôn, khu dân cư...  với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, trong đó chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình và cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên và người dân. Cùng với đó, bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình được kiện toàn từ huyện đến xã, thôn, buôn, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đem lại những hiệu quả thiết thực. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm, xác định được mục tiêu, lợi ích thiết thực của người dân, vì vậy trong 5 năm qua các địa phương trên địa bàn huyện Ea Kar đã huy động nhân dân tự nguyện đóng góp với tổng giá trị là 153,57 tỷ đồng trong đó: tiền mặt 76,88 tỷ đồng; hiến 685.000 m2 đất, 3.450 m tường rào, 14.500 cây cối các loại và 43.200 ngày công lao động…

Nhà Văn hóa xã Ea Ô, huyện Ea Kar sắp được hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở xã Ea Ô huyện Ea Kar

Xác định xây dựng NTM là một nhiệm vụ quan trọng, huyện Ea Kar đã ưu tiên lồng ghép các chương trình, huy động mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm (2011-2015), tổng nguồn vốn đã huy động và đầu tư cho khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Ea Kar là: 1.770,1 tỷ đồng, trong đó: vốn cho quy hoạch: 2,9 tỷ đồng, chiếm 0,17%, vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: 764,15 tỷ đồng, chiếm 41,86%, vốn xây hỗ trợ phát triển sản xuất 1.003,05 tỷ đồng, chiếm 57,97%.  Về cơ cấu vốn ngân sách (trực tiếp và lồng ghép): là 846,93 tỷ đồng; vốn Tín dụng là 748,64 tỷ đồng; vốn huy động Doanh nghiệp là 20,96 tỷ đồng; vốn huy động trong nhân dân được 153,57 tỷ đồng. Các nguồn vốn chủ yếu để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo. Bằng việc huy động nội lực theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong hơn 5 năm qua, nhiều xã đã có những cách làm hay, thu hút nguồn lực phù hợp nên đã huy động được sự tham gia nhiệt tình đóng góp của người dân và cả cộng đồng. Phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp. Điển hình như: xã Ea Ô, Ea Sar, Ea Týh, EaKmút, Cư Ni..vv..Kết quả trong 5 năm toàn huyện đã nâng cấp, làm mới, sửa chữa và cứng hóa được 590 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 159,6 km đường liên xã; 430,4 km đường liên thôn và ngõ xóm. Bên cạnh chú trọng đến phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, trong thời gian qua các địa phương cũng đã tiến hành cải tạo và nâng cấp, kiên cố hóa, nạo vét kênh mương, xây dựng được 19 công trình hồ đập và 24,84 km kênh mương, với tổng kinh phí 124,1 tỷ đồng. Tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng nhiều công trình thủy lợi, trụ sở làm việc và nhà văn hóa xã, thôn... Kết quả đã thực hiện xây dựng được 01 công trình nhà văn hóa xã; 103 hội trường và sân thể thao thôn, buôn với tổng kinh phí 24,51 tỷ đồng. Điển hình trong công tác huy động sức dân, hiến công, hiến kế, đóng góp tiền xây dựng công trình phúc lợi như: xã CưYang, Cư Ni, Ea Kmút, Ea Ô, Xuân Phú…

Trạm Khuyến nông Hội thảo đầu bờ giống lúa mới cho Nông dân tại cánh đồng lúa Tổ HTX 714

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” được triển khai một cách đồng bộ, đến nay toàn huyện có 79% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 78% thôn, buôn đạt danh hiệu “ thôn, buôn văn hóa”. Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục nên chất lượng công tác dạy và học đã từng bước được nâng lên rõ rệt. 14/14 xã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cấp tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.  Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt trên 98%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT, học nghề đạt 83%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt khoảng gần 40 %. Chất lượng giáo dục từng bước phát triển theo hướng toàn diện; hệ thống trường học các cấp từng bước được xây dựng theo chuẩn. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đã tăng hơn 6,1% so với năm 2011. Kết quả, đã thực hiện nâng cấp và xây mới các phòng học, sân trường, tường rào, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà để xe, nhà thể dục và đầu tư mua sắm các thiết bị đồ dùng học tập với tổng kinh phí 115,82 tỷ đồng.  Bên cạnh đó công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân cũng được chú trọng, cơ sở vật chất các bệnh viện, trạm y tế tiếp tục được đầu tư nâng cấp... Hiện có 10/14 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm khu vực nông thôn đạt 72%. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân thường xuyên duy trì, đã nâng cấp được 02 trạm y tế với kinh phí 4,3 tỷ đồng.

Cây vải thiều được trồng trên vùng đất cát sỏi ở xã Ea Sar, huyện Ea Kar

Mô hình nuôi heo rừng lai cho thu nhập cao ở xã Ea Sar

Có thể nói một trong nhóm tiêu chí về Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung trọng tâm, cốt lõi trong xây dựng NTM được huyện Ea Kar chú trọng. Trong quá trình triển khai, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, trong đó ưu tiên phát triển nhanh các sản phẩm hàng hóa chủ lực có lợi thế cạnh tranh, có tỷ lệ gia tăng doanh thu cao.

Trong 5 năm qua, huyện Ea Kar đã tổ chức đào tạo nghề, tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật được 683 lớp kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch hại trên cây trồng với 31.320 lượt người tham gia; 191 buổi hội thảo về chuyển giao KHKT về sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà, mô hình ngô lai, lúa lai, phân bón, thuốc BVTV với 10.440 lượt người tham gia. Đào tạo 04 lớp nghiệp vụ khuyến nông và kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho 218 cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn; Ngoài ra đã cấp phát 24.000 tờ rơi kỹ thuật cho nông dân, 40 tin bài giới thiệu về tiến bộ kỹ thuật. Về phát triển kinh tế tập thể: toàn huyện Hiện có 25/33 HTX NLN – Dịch vụ đang hoạt động, 11 tổ hợp tác, 85 trang trại. Ngoài ra trên địa bàn các xã còn có trên 400 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, trong đó có các nhà máy chế biến và tiêu thụ nông lâm sản có công suất lớn như nhà máy mía đường 333; nhà máy chế biến tinh bột sắn xã EaSar; cơ sở chế biến điều Đức Thịnh, Hưng An, Huy Phúc…. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong công tác phát triển sản xuất, chuyển giao KHCN và sự nỗ lực của người dân nên thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn vẫn không ngừng phát triển ổn định, góp phần trong việc xóa đói giảm nghèo. Tổng kinh phí thực hiện trong 05 năm qua đối với công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân khoảng  1.003,1 tỷ đồng (bao gồm cả vốn tín dụng).

Đánh giá tổng kết, Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Ea Kar đã đạt được những kết quả khá toàn diện và rõ nét. Cụ thể, số tiêu chí bình quân đạt từ 4,5 tiêu chí/xã năm 2011 đến nay số tiêu chí đạt và cơ bản đạt bình quân 11 tiêu chí/xã. Trong đó EaÔ là xã điểm của tỉnh đạt 19/19 tiêu chí,  2 xã Ea Tyh và Ea Kmút đạt và cơ bản đạt 15 tiêu chí. 11 xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 6 đến 14 tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar
tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM huyện Ea Kar, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành của một số ban chỉ đạo, ban quản lý cấp xã, thôn ở huyện vẫn chưa thực sự khoa học, còn nhiều lúng túng; một số xã còn nặng về xây dựng hạ tầng, chưa chú trọng quy hoạch phát triển sản xuất; kết cấu hạ tầng tuy được nâng lên nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, công tác duy tu bảo dưỡng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nên các công trình vẫn có tình trạng xuống cấp nhanh, nhất là sau các đợt thiên tai, lũ lụt...Nhiều xã còn lúng túng trong việc vận dụng cơ chế, chính sách vào xây dựng các hạng mục công trình. Kèm theo đó, nguồn lực trong dân vẫn còn hạn chế, vốn doanh nghiệp còn khiêm tốn, vốn hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình của Nhà nước còn thấp, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn, bền vững hơn, Huyện Ea Kar đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2020, có tổng số 11 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, tin tưởng thời gian tới phong trào xây dựng NTM ở huyện Ea Kar sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực hơn, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ở Ea Kar ngày càng khởi sắc./.

Xuân Tạo