Họp thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật lúc: 08:08 30/10/2018

Họp thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 29/10/2018, Đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Trưởng đoàn đã có buổi thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Cư Ni.
 

Đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar chủ trì buổi thẩm tra

 

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã Cư Ni đã thực hiện theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng”. Nhờ vậy đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, tỷ lệ đường xã và trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa và bê tông hóa đến cuối năm 2018 đạt 100%; tỷ lệ đường trục thôn, buôn được cứng hóa đạt 89,2 %; Các tuyến đường còn lại nhân dân đã chủ động trải cấp phối đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống thủy lợi, điện - đường - trường - trạm được đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Cư Ni,báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

Trong phát triển kinh tế địa phương, xã đã thực hiện tốt kế hoạch phát triển sản xuất nên năng suất, giá trị chăn nuôi, trồng trọt đều tăng, đặc biệt xã đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung... góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đến nay đạt 35 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,57%. An sinh xã hội, vệ sinh môi trường được thực hiện tốt; an ninh trật tự được giữ vững. Với tinh thần khách quan, dân chủ, các thành viên Hội đồng thẩm tra, đề nghị xã hoàn thành thủ tục hồ sơ đề nghị tỉnh xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của UBND xã Cư Ni, đặc biệt là sự quyết tâm nổ lực của toàn bộ hệ thống chính trị của xã, đồng chí giao cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ xã Cư Ni duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị cấp trên công nhận xã Cư Ni đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 

 

 

 

 

T/h:Hồng Chinh