BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác GĐ tại huyện Eakar, năm 2019.

Cập nhật lúc: 22:18 23/08/2019

Chiều ngày 22/08/2019,BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác GĐ tại huyện Eakar, năm 2019.  Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh có ông Lê Ngọc Anh - PCT,UBND huyện EaKar; ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa TT và DL tỉnh ĐắkLắc làm trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo của tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện; cùng các thành viên Ban chỉ đạo của huyện Eakar.

Quang cảnh tại buổi làm việc kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác GĐ tại huyện Eakar, năm 2019. 

 

Các đại biểu tham dự với  Đoàn kiểm tra của tỉnh và các thành viên Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo của tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện; cùng các thành viên Ban chỉ đạo của huyện Eakar.

 

 

 

 

Năm 2019 Phong trào "TDĐKXDĐSVH" của huyện EaKar  tiếp tục được triển khai và phát triển sâu rộng nhận được sự đồng tình hưởng ứng đông đảo quần chúng nhân dân. Chất lượng của Phong trào có những bước chuyển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và có tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý thực tự lực, tự cường, tinh thần khắc phục vượt qua khó khăn để phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng đời sống ấm no,hạnh phúc,tiến bộ trong cộng đồng xã hội. Điểm nổi bậc của Phong trào là luôn phối hợp và gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, ủng hộ như: hiến đất; huy động ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; huy động kinh phí xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa. Đến nay, toàn huyện đã có 29.863 hộ đã được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 195 thôn, buôn, TDP; 124 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 12 xã, thị trấn văn hóa. Từ năm 2012- 2018 có 6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, trong đó có 3 xã đạt danh hiệu 5 năm liền, giai đoạn (2014 – 2018). Đầu năm 2019, đã có thêm 3 đơn vị đạt được danh hiệu này đó là xã Eakmút, Cư Ni và xã EaĐar. Đến nay, Ban Chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện đã phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể xây dựng  và đưa vào hoạt động nhiều câu lạc bộ như CLB "Gia đình hạnh phúc"; CLB không sinh con thứ 3; CLB nuôi con khỏe dạy con ngoan; gia đình nông dân sản xuất giỏi; CLB Không có bạo lực gia đình và quản lý trẻ em không phạm tội".

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở VHTT và Du lịch đã ghi nhận và đánh giá cao về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình  tại huyện EaKar, năm 2019

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở VHTT và Du lịch đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình của Ban Chỉ đạo Phong trào huyện EaKar trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến. Ông đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo của huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung phong trào và công tác gia đình; gắn phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới để được phong trào đạt được nhiều kết quả tốt hơn./.

                                                                                               H’Ngoan Niê