Xã Ea Đar: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật lúc: 21:20 15/07/2020

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Đar (khóa VIII) đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trước khi bước vào hội nghị, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Ea Đar đã tiến hành công tác hiệp thương cử bổ sung 20 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Đar đã chủ động tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 và làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của chính phủ; tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; động viên Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm tư tình cảm, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng giải quyết kịp thời, tạo đồng thuận xã hội. 6 tháng đầu năm 2020, xã Ea Đar đã huy động đóng góp được trên 52 triệu đồng quỹ “vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này và sự hỗ trợ của cấp trên, mặt trận xã đã hỗ trợ xây mới 2 nhà Đại đoàn kết, thực hiện tốt công tác hỗ trợ quà tết, ốm đau, hoạn nạn, đột xuất... Các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” được triển khai thường xuyên, nghiêm túc. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ được nhịp độ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về phương hướng, nhiệm vụ công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ea Đar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, Ban công tác mặt trận buôn Sứk đã được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Đar cũng tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020./.

Phạm Thao