Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trao tặng Bò giống sinh sản cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn xã Ea Pal, huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 13:48 10/12/2019

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ- MTTQ- BVĐ, ngày 19/11/2019 của ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar.

Chiều ngày 05/12/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Ea Pal, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ea Kar, cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Pal tổ chức Chương trình trao tặng 05 con Bò giống sinh sản hỗ trợ sản xuất  cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn thuộc xã Ea Pal, huyện Ea Kar năm 2019.

Các đại biểu tham dự chương trình trao tặng bò tại xã Ea Pal

Tham dự trong Chương trình trao tặng bò có ông Lê Văn Hồng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cùng các ông bà đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Huyện, cùng các ông bà đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các ngành, đoàn thể của xã Ea Pal và Chi bộ, Ban tự quản, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể cùng đông đảo nhân dân của 05 thôn thuộc xã Ea Pal.

Ông: Lê Văn Hồng- Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại chương trình trao bò

Phát biểu tại Chương trình trao bò ông Lê Văn Hồng – Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã chúc mừng những kết quả mà cán bộ và nhân dân xã Ea Pal đã đạt được trong năm qua và ông chúc mừng 05 hộ nghèo đặc biệt khó khăn đã được nhận tặng bò đợt này cần tăng cường học hỏi kinh nghiệm tích cực lao động, sản xuất, chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo. Chấp hành tốt các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy ước của khu dân cư, góp phần xây dựng địa phương giầu mạnh. Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Ea Pal tiếp tục đoàn kết, cùng nhau nỗ lực thực hiện các tiêu chí về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đăng ký.

Ông: Lê Văn Hồng – Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện  cùng lãnh đạo xã Ea Pal trao bò cho các hộ được hỗ trợ

Trong không khí vui mừng, phấn khởi đại diện Chi bộ, Ban tự quản và nhân dân cùng với 05 hộ được nhận trao tặng bò của 05 thôn (Thôn 1,14,8,9,4) xã Ea pal đã phát biểu cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong 05 thôn, xã Ea Pal để có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống./.

T/h: Đức Ba (MTTQVN huyện)