UBMTTQVN huyện tổ chức đoàn khảo sát hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” tại xã EaSô, EaSar và EaĐar

Cập nhật lúc: 14:52 11/05/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác của Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" của  tỉnh, Chiều ngày 05/05/2020, Thường trực Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” Ủy ban MTTQ huyện EaKar đã  tổ chức Đoàn khảo sát, thẩm định về nhà ở cho các hộ nghèo tại 3 xã EaSô, EaSar và EaĐar. Căn cứ  đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp, Bộ phận Thường trực Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện đã phối hợp với đại diện Ủy ban MTTQ các xã, Ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn khảo sát thực trạng xuống cấp về nhà ở, hoàn cảnh khó khăn của từng hộ; bàn bạc, thống nhất phương án hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh, huyện  sẽ ra quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà đại đoàn kết”.

Sau đây hình ảnh khảo sát thực tế tại 3 xã EaSô, EaSar và EaĐar

 Đây là hình ảnh toàn cảnh của ngôi nhà hộ gia đình  ông Vàng Lịch Sử -  Dân tộc H'mông  ở Buôn EaPuk, xã EaSô

Hộ gia đình Ông Y' Ci  Niê - ở Buôn Sưk, Xã EaĐar

           Trong đợt này, sau khi khảo sát thực trạng  Ban vận động sẽ hỗ trợ xây dựng mới 5 ngôi nhà đại đoàn kết tại 3 xã EaSô, EaSar và EaĐar mỗi căn nhà được hỗ trợ từ 30 – 50 triệu đồng được trích từ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh, huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cơ sở, Ban Công tác Mặt trận sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động các hội, đoàn thể, nhân dân tại khu dân cư, dòng tộc, nhà hảo tâm…  hỗ trợ thêm kinh phí, ngày công, vật liệu giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và hỗ trợ thêm cây, con vật nuôi để hộ nghèo phát triển sản xuất , tạo thu nhập, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo./.

 

                                                                                                  

 

H’Ngoan Niê