Thăm hỏi và tặng tiền hỗ trợ cho trí thức, người tiêu biểu trong đồng bào Dân tộc thiểu số huyện Ea Kar, năm 2018

Cập nhật lúc: 10:24 23/11/2018

Thăm hỏi và tặng tiền hỗ trợ cho trí thức, người tiêu biểu trong đồng bào Dân tộc thiểu số huyện Ea Kar, năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/10/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2018, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, do ông Lê Xuân Sương – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu. Đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ của Ban Tổ chức Trung ương cho ông Y Jut Buôn Krông, thị trấn Ea kar, huyện Eakar.

Ông Lê Xuận Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tỉnh
 trao tiền hỗ trợ của Trung ương cho ông Y Jut Buôn Krông

Cùng đi với đoàn có ông Võ Tá Thắng - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea Kar và một số cán bộ đại diện Ủy ban Mặt trận tỉnh, huyện và thị trấn EaKar.

Số tiền hỗ trợ cho ông Y Jut Buôn Krông theo Quyết định số 3058-QĐ/BTCTW, ngày 02/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, thuộc đối tượng hỗ trợ theo Kết luận số 59-KL/TW, ngày 09/4/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là 15.600.000 đồng (mười lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn).

Ông Lê Văn Hồng, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện
Đang phát biểu chúc mừng ông Y Jut Buôn Krông

Thay mặt Đoàn công tác ông Lê Xuân Sương đã phát biểu thăm hỏi, chúc mừng động viên và đề nghị ông Y Jut Buôn Krông cùng gia đình tiếp tục thực hiện, tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong buôn nói riêng và các buôn trên địa bàn huyện Ea Kar nói chung tiếp tục chấp hành, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần xây dựng quê hương./.

T/h: Đức Ba