Tập huấn Mô hình “Tăng cường năng lực Y tế công tác trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình” (PSS) năm 2019

Cập nhật lúc: 16:18 07/06/2019

 Ngày 6/6/2019, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) huyện Ea Kar phối hợp với Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn Mô hình “Tăng cường năng lực Y tế công tác trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình” (PSS) năm 2019 cho 40 cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện.

Bà: H Lê Niê, Trưởng phòng dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh triển khai nội dung tập huấn

Với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ KHHGĐ chất lượng cao của hệ thống Y tế công, góp phần cải thiện sức khỏe phụ nữ và phát triển bền vững chương trình dân số KHHGĐ; tăng cường công tác truyền thông tư vấn và cung cấp dịch vụ KHHGĐ; nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại tuyến y tế cơ sở; tăng cường sự sẵn có của các dịch vụ KHHGĐ chất lượng tuyến y tế cơ sở.

 

Cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện tham gia tập huấn

Qua lớp tập huấn các cộng tác viên dân số KHHGĐ huyện đã được trang bị những kỹ năng cơ bản về chương trình, để về triển khai, tuyên truyền cho chị em phụ nữ tại các thôn, buôn, tổ dân phố tại cơ sở hiểu rõ và tiếp cận sớm với các dịch vụ KHHGĐ nhằm đảm bảo sức khỏe tốt hơn trong thời gian tới./.

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)