Tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh và bình đẳng giới năm 2019.

Cập nhật lúc: 16:21 07/08/2019

Sáng ngày 7/8, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện EaKar đã tổ chức lớp tập huấn phương pháp truyền thông, vận động không lựa chọn giới tính thai nhi và bình đẳng giới năm 2019 cho 50 cộng tác viên Dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn của huyện Ea Kar.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tỷ số giới tính khi sinh; khi nào thì xảy ra mất cân bằng giới tính khi sinh; thực trạng, nguyên nhân và hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cũng như các chế tài xử phạt hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, bất bình đẳng giới..

Trong khuôn khổ của lớp tập huấn, các học viên cũng sẽ trao đổi, thảo luận và nêu ra cách giải quyết phù hợp trước những tình huống thường gặp trong quá trình tuyên truyền, vận động về giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương. Đồng thời, được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các nguyên nhân của mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động không lựa chọn giới tính thai nhi và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn./.

Phạm Thao.