Phòng Tư pháp phối hợp với Hội phụ nữ huyện tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và hội viên phụ nữ cơ sở

Cập nhật lúc: 16:26 20/04/2018

 

          Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Ea Kar về ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và Đề án 938 “ Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027”; Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/9/2018, Phòng Tư pháp và Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng là cán bộ và hội viên nòng cốt hội phụ nữ của 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

         

          Qua việc tổ chức các lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các nội dung: Luật bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Công tác hòa giải cơ sở. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến xâm hại phụ nữ và trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em gái. Thông qua lớp tập huấn các báo cáo viên đã thông tin liên hệ tình hình thực tế liên quan tại đại phương, từ đó phát động cán bộ, hội viên phụ nữ với vai trò, vị trí của mình nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, vận động chồng, con và người thân không vi phạm pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và Công an địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tệ nạn bạo hành, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái, các loại tội phạm trên địa bàn dân cư, phối hợp nắm bắt, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kịp thời, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức tập huấn được chia thành 05 lớp theo từng cụm cụ thể:

- Cụm 1: Số lượng 130 người gồm: xã Ea Tíh; Ea Đar; Xuân Phú; thị trấn Ea Knốp); tổ chức tại xã Ea Đar.

- Cụm 2: Số lượng 130 người gồm: Xã Ea Păl; Cư Yang; Cư Bông; Cư Prông; Tổ chức tại xã Ea Pal.

- Cụm 3: Số lượng gồm 130 người gồm: thị trấn Ea Kar; Cư Ni; Cư Huê; Ea Kmút; Tổ chức tại xã Cư Ni.

- Cụm 4: Số lượng 110 người gồm: xã Ea Sar; Ea Sô; Tổ chức tại xã Ea Sar.

- Cụm 5: Số lượng 110 người gồm: ( xã Ea Ô; xã Cư Elang). Tổ chức tại xã Ea Ô.

Do có sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức chặt chẽ, phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan trong phối hợp tổ chức và thực hiện, vì vậy đợt tập huấn tuyên truyền đã thành công tốt đẹp, số lượng tham dự theo đúng yêu cầu, ý thức nghe và ghi chép, phát biểu trao đổi và chấp hành về thời gian, giờ giấc nghiêm túc. Thông qua đợt tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ và hội viên phụ nữ cho thấy nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong Hội viên vụ nữ nói riêng, của nhân dân trên địa bàn là rất cao. Để góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, cần tiếp tục có sự phối hợp chắt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng việc đa dạng, linh hoạt, sáng tạo các loại hình tuyên truyền, tránh tình trạng thực hiện mang tính hình thức.

 

Để triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của UBND huyện, trong thời gian tới Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện có trách nhiệm tham mưu cụ thể hóa từng nội dung của Kế hoạch, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để thực hiện hoàn thành có chất lượng, hiệu quả cao nhất theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Đặng Văn Hiếu