Lễ kết nạp đoàn viên mới năm học 2019 – 2020.

Cập nhật lúc: 10:30 15/06/2020

Vừa qua, trườngTHCS Nguyễn Khuyến phối hợp với Ban chấp hành Đoàn cơ sở thị trấn Eakar tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 220 Đoàn viên mới thuộc 2 trường: trường THCS Chu Văn An và  Trường THCS Nguyễn Khuyến thị trấn EaKar. Về dự buổi lễ có đại diện BGH, BCH Đoàn của hai trường và cùng những đoàn viên thanh niên ưu tú của 2 trường trên địa bàn huyện.

 

           Những đoàn viên thanh niên ưu tú của 2 trường dự tại buổi lễ kết nạp 

Sau đây một số hình tại buổi lễ kết nạp đoàn viên mới năm học 2019 - 2020

Tại buổi lễ Đồng chí Trần Hải Đăng - Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn EaKar đã đọc quyết định chuẩn y kết nạp 220 thanh niên ưu tú vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dưới lá cờ Tổ quốc, cờ Đoàn và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện cho 220 Đoàn viên mới của 2 trường THCS Chu Văn An và Nguyễn Khuyến đã hứa quyết tâm tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện, nỗ lực hết sức mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Đồng chí Trần Hải Đăng - Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn EaKar đã trao đổi một số chuyên đề thanh niên .......

Sau lễ kết nạp 220 Đoàn viên mới được cán bộ Đoàn cơ sở thị trấn EaKar đã trao đổi chuyên đề Thanh niên bảo vệ lý tưởng cách mạng và học tập làm theo Bác Hồ; giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho đoàn viên thanh niên. ./.

                                                                                                  

 

 

H’Ngoan Niê