Lễ bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường 333 thuộc Công đoàn Tổng công ty cà phê Việt Nam về trực thuộc LĐLĐ huyện EaKar

Cập nhật lúc: 16:16 23/04/2018

Ngày 23/4/2018, Công đoàn Tổng công ty cà phê Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường 333 về trực thuộc LĐLĐ huyện EaKar. Dự lễ bàn giao có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ĐăkLăk và Ban tổ chức huyện ủy EaKar.

Nhà máy Đường 333 thuộc Công ty Cổ Phần Mía đường 333 được xây dựng tại địa bàn thị trấn EaKnốp, huyện EaKar từ năm 1994 và chính thức đi vào hoạt động từ vụ mía năm 1997 – 1998. Hiện Công đoàn cơ sở Công ty có 287 công đoàn viên, tham gia sinh hoạt tại 5 công đoàn bộ phận. Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường 333 đã rất nỗ lực trong các hoạt động phong trào, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cà phê Việt Nam. Thực hiện theo quyết định số 08b ngày 22/1/2018 của Ban thường vụ Công đoàn tổng công ty cà phê Việt Nam về việc bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường 333 về trực thuộc LĐLĐ huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk. Từ ngày 23/4/2018, Liên đoàn Lao động huyện EaKar sẽ quản lý và chỉ đạo trực tiếp Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường 333.

Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam và LĐLĐ huyện EaKar ký biên bản bàn giao

Việc bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường 333 về trực thuộc LĐLĐ huyện EaKar quản lý nhằm sắp xếp, kiện toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn công ty có thể chủ động nghiên cứu, tìm các giải pháp thích hợp để tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua ngày càng thiết thực hiệu quả hơn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Phạm Thao.