Khảo sát hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại xã Cư Bông và Cư Prông

Cập nhật lúc: 21:16 20/05/2020

Thực hiện chủ trương của UBTW MTTQVN về vận động  xây dựng "Quỹ vì người nghèo" để giúp đỡ hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết, Sáng ngày 06/05/2020, Thường trực Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” Ủy ban MTTQ huyện EaKar đã  tổ chức Đoàn khảo sát, thẩm định về nhà ở cho các hộ nghèo tại 2 xã Cư Bông và Cư Prông.

 Hình ảnh đi khảo sát thực tế tại địa phương 

Theo kế hoạch  UBMTTQVN  huyện EaKar sẽ hỗ trợ xây dựng mới 6 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo  tại 2 xã Cư Bông và Cư Prông, mỗi căn từ 30 – 50 triệu đồng được trích từ “Quỹ vì người nghèo” của huyện. Trong đó có  căn nhà  Đại đoàn kết xây tặng cho hộ gia đình Bà H’Lớt Niê ở Buôn Trưng, xã Cư Bông. Hiện căn nhà đang thi công gần hoàn thiện, dự kiến cuối tháng 5 sẽ bàn giao. Tại các hộ gia đình được khảo sát, đồng chí Lê Văn Hồng –CT.HĐND kiêm CT.UBMTTQVN huyện EaKar và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn; đồng thời, cũng động viên các hộ gia đình tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, đoàn cũng đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, của các hộ gia đình  sớm được quan tâm xem xét xây dựng nhà ở,  để ổn định cuộc sống../.

                                                                    

 

H’Ngoan Niê