Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh ĐăkLăk

Cập nhật lúc: 09:50 10/05/2018

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đắk Lắk

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐĐBQH, ngày 16/4/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh và Thông báo số 109/TB-MTTQ-BTT, ngày 19/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ĐăkLăk, về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chiều ngày 08/5/2018, tại Hội trường Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã EaSar. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV.

Các vị đại biểu tham dự tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tham dự Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội gồm có 04 vị do ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm trưởng Đoàn và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện các Phòng, Ban, Ngành, đoàn thể của huyện Ea Kar và trên 100 vị đại diện cho Lãnh đạo, cán bộ, cử tri, Nhân dân của xã Ea Sar, đại diện cho cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương về dự và đưa tin.

Ông Nguyễn Duy Hữu, đại diện Đoàn ĐBQH Tỉnh đang Thông báo với cử tri về nội dung, chương trình sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Duy Hữu – Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân Tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ĐăkLăk thông báo về dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV và những vấn đề quan trọng Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh từ sau kỳ họp thứ Tư đến nay.

Ông Y Biêr  Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh ĐăkLăk phát biểu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ĐăkLăk, đại diện cử tri về tham gia hội nghị đã có 07 ý kiến đề xuất, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện và xã Ea Sar. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được đại diện sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, sở Điện lực, sở Tài nguyên & Môi trường, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) EaKar Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, ông Y Biêr Niê đại diện cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, các sở, ban ngành của tỉnh, huyện trả lời trực tiếp, thỏa đáng và được cử tri tán thành cao./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Đức Ba