Hội nghị tập huấn công tác quản lý tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cập nhật lúc: 21:28 28/11/2018

Ngày 28/11, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện EaKar đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có ông Đỗ Tấn Xuân – Cục trưởng Cục thống kê, phó trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Đăk Lăk. Đồng chí Huỳnh Kim Phổ - Phó chủ tịch thường trực UBND, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện EaKar chỉ đạo hội nghị.

Các vị đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tâp huấn, 60 học viên là thành viên Ban chỉ đạo, thành viên văn phòng Ban chỉ đạo cấp huyện và Ban chỉ đạo 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện EaKar, đã được phổ biến những kiến thức về nghiệp vụ điều tra, quy định về phỏng vấn và ghi phiếu, vai trò và nhiệm vụ của tổ trưởng, công tác kiểm tra và giám sát; một số kỹ năng cơ bản về lập bảng kê, ghi phiếu xác định nhân khẩu tại hộ…

Đồng chí Huỳnh Kim Phổ - Phó chủ tịch thường trực UBND, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện EaKar phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Kim Phổ - Phó chủ tịch thường trực UBND, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện EaKar yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện cũng như các xã, thị trấn cần thực hiện thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin theo đúng quy định của phương án Tổng điều tra. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, chuẩn bị các điều kiện, biểu mẫu để tiến hành tổng điều tra vào ngày 1/4/2019./.

Phạm Thao.