Hội nghị đối thoại trực tiếp với người nghèo tại xã Cư Bông, năm 2019

Cập nhật lúc: 21:13 27/12/2019

Sáng ngày 24/12/2019, tại Hội trường UBND xã Cư Bông, Huyện Eakar đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện với người nghèo tại xã Cư Bông.   Cùng Tham dự buổi đối thoại có Ông Lê Ngọc Anh – PCT. UBND huyện EaKar.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng phòng LĐTB và XH huyện EaKar đã thông tin về các chính sách ưu đãi  tại buổi đối thoại

 Tại buổi đối thoại, sau khi được nghe Đoàn công tác của huyện thông tin về các chính sách ưu đãi trong giáo dục y tế, đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, nhà ở… các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Cư Bông đã bày tỏ tâm tư, nêu lên những khó khăn trong cuộc sống và để đạt một số  ý kiến  nguyện vọng liên quan các vần đề như : vay vốn để mua bán nhỏ, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ xây cất nhà ở ổn định, chính sách mở lớp dạy nghề, chương trình nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh….  Tính đến cuối năm 2019 quà ra soát xã Cư Bông đã có có 139 hộ thoát nghèo vượt chỉ tiêu huyện giao.  

 

Tại buổi  đối thoại bà con nhân dân đã nêu lên  một số  ý kiến  nguyện vọng liên quan các vần đề ......

Ông Lê Ngọc Anh – PCT. UBND huyện EaKar  đã  tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của bà con và định hướng cho bà con về phương pháp, cách thức làm ăn phấn đáu vươn lên để thoát nghèo.....

Lắng nghe tiếp thu những  ý kiến, kiến nghị của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, các cơ quan ban ngành của huyện đã có những  định hướng cho bà con về phương pháp, cách thức làm ăn phấn đấu vươn lên để thoát nghèo; Đồng thời, phân công cho các Hội đoàn thể xã, hướng dẫn hỗ trợ các chương trình dự án vay vốn, nhằm giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn có điều kiện làm ăn vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững./.

 

                                                                                                               

 

 

 

H’Ngoan Niê