Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Cập nhật lúc: 21:16 18/06/2020

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ea Kar vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và 120 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn huyện Ea Kar.Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, và cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội  được Hội LHPN huyện triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở với nhiều  hình thức phong phú, đa dạng.

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020

Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện đề án 939 “Hỗ trợ PN khởi nghiệp”, Hội LHPN huyện đã vận động được 7.526 chị có kinh tế khá, giúp đỡ 5.702 lượt chị em khó khăn với tổng trị giá trên 2,3 tỷ đồng; vận động chị em duy trì các mô hình nuôi heo đất, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ hùn vốn.... tổng giá trị gần 6 tỷ đồng. Từ đó đã hỗ trợ cho 74 gia đình đặc biệt khó khăn và giúp đỡ 2.844  hộ vay phát triển kinh tế; tín chấp với NHCSXH huyện cho 7.296 hộ vay hỗ trợ 154 hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, với tổng số vốn trên 1,6 tỷ đồng. Vận động hội viên phụ nữ đóng góp tiền, hiến đất, ngày công làm hơn 4 km đường liên thôn và lắp 2,5 km đèn đường….với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

 Hội LHPN huyện Eakar Trao vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho hội viên phụ nữ xã Cư Yang 

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2020 – 2025. Nhân dịp này, Hội LHPN huyện đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, 15 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và trao quyết định công nhận danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" 5 năm cấp huyện cho 200 cá nhân; đồng thời trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 1 hội viên phụ nữ ở xã Cư Yang, với số vốn 15 triệu đồng../.

 

                                                                                                

H’Ngoan Niê