Ea Kar triển khai tổng vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc: 14:19 02/08/2020

Thực hiện Công văn số 902/UBND-VP, ngày 30/7/2020 của UBND huyện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; UBND các xã thị trấn đã triển khai cho đoàn thanh niên, Trạm y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức ra quân tuyên truyền, tổng vệ sinh môi trường và phun hóa chất phòng chống dịch Covid-19

Đoàn xã Cư Yang ra quân tuyên truyền phòng chống dịch

Với mục tiêu là nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tham gia tổng vệ sinh môi trường; phối hợp ngành y tế đảm bảo an toàn trong quá trình phun hóa chất, nhằm khử trùng diện rộng môi trường các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các trụ sở làm việc, đường làng ngõ xóm, bãi rác, khu chăn nuôi, các hộ gia đình có người đi từ Đà Nẵng, Quang Nam… về địa phương, để hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến sức khỏe và phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

          Một số hình ảnh phun hóa chất tiêu độc khử trùng

Phun hóa chất tại Bãi rác xã Cư Yang

Đường xã Cư Yang

Phun khử trùng tại hộ gia đình ở xã Cư Huê

Phun khử trùng tại khu vực trụ sở Cư Huê

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)